Delta?

Vurderer du å delta, men lurer du på hva du vil få i utbytte? Hvorfor du skal be styret om å delta? Her skal vi prøve å gi deg noen svar

Nettverk

Nettverk og kompetanse seminarer har fokus på nettverksbygging mellom de ulike aktørene innenfor historiske festivaler og markeder. Våre samlinger passer for historiske arrangement fra alle epoker, selv om medlemmene er foreløpig knyttet opp mot vikingtid og middelalder. Våre alles erfaringer og utfordringer er med på sette dagsorden for seminarene.

I nettverket kan man få råd, tips og hjelp til ulike problemstillinger som dukker opp. Det kan være regelverk, løsninger, leverandører eller kanskje prosedyrer. Det er satt opp godt med sosial tid til mingling og gode samtaler. Og ikke minst kan man dra nytte av hverandres erfaringer.

Illustrasjonsfoto

Samtalene

Spesielt populært er rundbords-konferansene. Der begynner vi med ett tema og samtaler oss videre derfra. Her kan alle komme til ordet og få frem med sine synspunkter. På den måten får man belyst emne fra mange sider og man får mange ideer å ta med tilbake til planleggingsarbeidet utover vinteren.

Kompetansebygging er det andre store fokuset vårt. Under hvert seminar har vi flere arrangørerfaglige temaer vi forsøker å hente inn dyktige fagfolk til å inspirere og informere.

Årets program

Nå i 2019 skal vi ha om bevisste valg innen branding, PR og autensitet. Se invitasjon og program for ytterligere informasjon. Her håper vi dere finner inspirasjon til tiltak dere kan iverksette i eget arbeid eller utvikle til egne konseptet. Formålet er ikke å gi en mal, men å utfordre dere til å ta bevisste valg utifra deres egen målsetting.

Fra Bergen i 2016

Under tidligere seminarer har vi hatt temaer som: sikkerhet, internasjonalt samarbeid, søknadsskriving, bruk av sosiale medier og applikasjoner, for å nevne noe. Vi ønsker å gi riktig og relevant informasjon om regelverk, pisking og temaer som er viktige for et vellykket historisk arrangement.

Sosialt

På kveldene har vi sosialt samvær, fredagen drar vi på restaurant og lørdagen organiserer vertskapet gilde for oss. Da oppfordres det til å stille i historisk drakt.

Sosialt, med latter og godt humør.

I løpet av helgen avholdes også årsmøte i Foreningen for Norske Historiske Festivaler, det agendaen fremover settes og nytt styre velges.

Informasjon om Seminaret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *