Bronseplassen vikingmarked

Datoer: 10.07.-12.07. 2020

Sted: Bronseplassen, https://www.slotsups.com mega fortune Høvåg

Hjemmesider: https://www.agdervikinglag.com/bronseplassen-vikingmarked

Sosiale medier: Facebook
Instagram
Snapchat

Arrangør: Agder Vikinglag

Informasjon:
Bronseplassen vikingmarked hadde sin spede begynnelse i 1996. Intiativtageren er eiere og driver av Bronseplassen Historiske verksted, Eli Solgaard og Gorm Helge Rudshinat Grønli. Målet var å skape en arena der både publikum og reanactere kunne møtes og lære om håndverk og tradisjoner.  Bronseplassen drev markedet alene i ti år, og i 2007 ble driften overført til Agder Vikinglag. Samlingen har blitt større med årene, og er nå blant de større samlingene i Norge. Og det https://www.slotsups.com mega fortune drives fortsatt med den opprinnelige målsettingen om fellesskap og kunnskapsutveksling.  

Vi ønsker å være en naturlig aktivitet for lokalbefolkning og turister i sommerens mylder av aktivitet i regionen. Vi har også visjoner om å være et attraktiv samling for gode formidlere av vikingtid og håndverk, samt være en arena for disse å kunne utvikle sine ferdigheter og kunnskaper.