Nettverks og kompetanse seminar 2019

Velkommen til nettverkssamling med påfyll på høvdingsetet Egge!
Foreningen for Norske historiske er et nettverk for lag, foreninger og museer som arrangerer historiske festivaler og markeder.
Foreningen legger til rette for nettverksbygging og arrangørmessig samarbeid, og gir medlemmene mulighet til å bli kjent og ta del i hverandres lærdom og erfaringer. Hvert år i oktober holder vi nettverksseminar og årsmøte med faglig godt påfyll.

På programmet
 • Historisk korrekthet, hvordan forholde seg?

  Branding av historiske festivaler.

  Årsmøte i Foreningen for Norske Historiske festivaler

Praktisk informasjon:
 • Dato: 25.-27. oktober

  Sted: Egge Museum, Steinkjær

  Hotell: Tingvold Hotell

  Nærmeste flyplass: Værnes

Pris og registrering:
 • Medlemmer i FNHF: 
  En pers i dobbeltrom 2300,-
  En person i enkeltrom 3000,-
  Uten overnatting 800,-

  Ikke medlemmer:
  En pers i dobbeltrom 3300,-
  En person i enkeltrom 4000,- 
  Uten overnatting 1800,-

  Prisen inkluderer overnatting, frokost og lunsj begge dager og middag lørdag kveld. Middag fredag kveld betales av hver enkelt. FNHF sender ut faktura, så dere betaler ikke på hotellet.
  Frist 10.10.2019