Medlemskap

Foreningen for Norske historiske festivaler er en arena for små og store aktører innen arrangementer med en historisk profil.

Vi jobber aktivt for å tilby bedre betingelser, kompetansehevende tiltak og nettverk med lange og varierte erfaringer, og på den måten styrke våre medlemmers gjennomføringsevne under deres arrangement.

Hver høst arrangerer vi seminar for medlemmene der formålet er å gi kunnskaper, inspirasjon og legger til rette for samarbeid og erfaringsutveksling.

Det jobbes kontinuerlig med å etablere avtaler og løsninger som vil gi våre medlemmer gode rammevilkår for deres arrangement.

Foreningen er med i Studieforbundet for kultur og tradisjon.

Kontingenten:

For festivaler med en budsjettramme på inntil 250.000,-kr: 1.000,-

For festivaler med en budsjettramme på over 250.000,-kr: 2000,-