Borrekaupangen, nordisk vikingmarked

Borre vikinglag er et av Norges største og eldste vikinglag. Vårt fokus er å øke vår egen samt omgivelsenes kunnskap om yngre jernalder generelt, og vikingtiden spesielt. Denne kunnskapen formidler vi gjennom både å arrangere egne markeder og bidra til andre grupperingers arrangementer hvor formidlere av historie møter publikum.