Foreningen for norske historiske festivaler (FNHF) er et nettverk for lag, foreninger og museer som arrangerer historiske festivaler og markeder, med hovedvekt på vikingtid og middelalder.
 
Foreningen skal legge til rette for nettverksbygging og arrangørmessig samarbeid, og gi medlemmene mulighet til å bli kjent og ta del i hverandres lærdom og erfaringer.
 
Hvert år i oktober holder vi nettverksseminar med faglig godt påfyll. Vertskapsrollen rulleres blant medlemsforeningene, som oss gir anledning til å besøke andre arrangører og lokasjoner.
 
Foreningen drives av et arbeidende styre, valgt blant medlemsorganinsasjonene.

Kontakt oss

Styret:

Leder: Ole Harald Flåten

Nestleder: Maiken Jørgensen Strandvik

Sekretær: Ann-Siril Idansi Nordstrand

Kasserer: Marianne Helene Becker

Styremedlem: Jan Søren Øydna

Vara: Pia Jorde Løvgren

Vara: Arve Yndestad

Medlemmer:

 • Hamar Middelalderfestival
 • Lunden Vikingmarked
 • Tønsberg Middelalderfestival
 • Tønsberg vikingfestival
 • Sunnmøre museum
 • Borrekaupangen
 • Bronseplassen Vikingmarked
 • Barnas vikingdager på Egge
 • Oslo middelalderfestival
 • Hove Vikingmarked
 • Gjallarstadir Vikingmarked
Seminarer
Okt 25
Betydningen av bevisste valg

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas aptent.