Foreningen for norske historiske festivaler (FNHF) er et nettverk for lag, foreninger og museer som arrangerer historiske festivaler og markeder, med hovedvekt på vikingtid og middelalder.
 
Foreningen skal legge til rette for nettverksbygging og arrangørmessig samarbeid, og gi medlemmene mulighet til å bli kjent og ta del i hverandres lærdom og erfaringer.
 
Hvert år i oktober holder vi nettverksseminar med faglig påfyll. Vertskapsrollen rulleres blant medlemsforeningene, som gir oss anledning til å besøke andre arrangører og lokasjoner.
 
Foreningen drives av et arbeidende styre, valgt blant medlemsorganinsasjonene.

Kontakt oss

Styret:

Leder: Sidsel Yndestad

Nestleder: Maiken Jørgensen Strandvik

Sekretær: Thomas Skjønberg

Kasserer: Marianne Helene Becker

Styremedlem: Jan Søren Øydna

Vara: Kai Johansen

Vara: Arve Yndestad

Medlemmer:

 • Hamar Middelalderfestival
 • Lunden Vikingmarked
 • Tønsberg Middelalderfestival
 • Tønsberg vikingfestival
 • Sunnmøre museum
 • Borrekaupangen
 • Bronseplassen Vikingmarked
 • Barnas vikingdager på Egge
 • Oslo middelalderfestival
 • Hove Vikingmarked
 • Gjallarstadir Vikingmarked
 • Midgardsblot Metalfestival
 • Janheim
Seminarer
Okt 25
Bli en enda bedre arrangør
Program kommer.